سوسول فا

ویژه

چهارشنبه , ۲۳ اسفند , ۱۳۹۶
اخبار
اس ام اس جدید
آرشیو
آشپزی
آرشیو

زن و شوهری در کمال ناباوری شب و روز خود را در منزل کنار مارهای سمی بزرگ و کوچک می گذرانند
و از انها هیچ ترسی ندارند.

زندگی با مارهای سمی

زندگی با مارهای سمی ، زن و شوهری در کمال ناباوری شب و روز خود را در منزل کنار مارهای سمی بزرگ و کوچک می گذرانند
و از انها هیچ ترسی ندارند. خزنده شناس «سیوکسی گیلت» و «سیمون پل» بیش از ۸۰ خزنده را در یک اتاق نگه می‌دارند
از جمله مارهایی که سم کافی برای کشتن یک فیل دارند.

زندگی روزانه با مارها

زندگی روزانه این خانواده با ۸۰مار